Campos

Escola d'Estiu Campos 2024 | Un estiu aquàtic!

07-Maig-2024

Reunió informativa 

Dimarts 21 de maig a les 20.30 hores per MEET. 
Link de la reunió: https://meet.google.com/dxk-jyni-igw


Descripció

L’aturada obligatòria del calendari escolar obre un dels períodes més engrescadors per als nins i les nines: les vacances d’estiu. Aquesta és una temporada força important per al desenvolupament cognitiu, afectiu, psicomotor i socialitzador dels menors. A partir d’activitats de lleure (tallers divertits, jocs, activitats psicomotrius, activitats a la piscina, sortides culturals, excursions, etc.) l’aprenentatge i maduració, alhora que la diversió, estan garantides! 


Durada i horari 

Inici: 26 de juny - Finalització: 11 de setembre 
Horari base: 09.00h – 14.00h 


Lloc realització

-Juny i setembre: Camp Municipal d’Esports. 
-Juliol i agost: CEIP Joan Veny i Clar. 


Preus i pagaments

 horaripreu
Juny (del 24 al 30)09.00 a 14.00 h60,90€
Juliol09.00 a 14.00 h169,65€
Agost09.00 a 14.00 h169,65€
Quinzena09.00 a 14.00 h95,70€
Setembre (de l’1 al 10)09.00 a 14.00 h65,25€
Servei d’Escola matinera07.00 a 09.00 h36,54€/mes
20,88€/quinzena
Servei de guarda i cura en el menjador14.00 a 16.00 h36,54€/mes
20,88€/quinzena
Menú diari: 6,50€/dia

* 10% de per famílies que tenen al manco 2 fills inscrits a l’escola d’estiu.
*20% de descompte per família nombrosa i que tenen al manco 2 fills inscrits a l’escola d’estiu.
*Els pagaments es faran a través de la nostra plana web www.ludic.cat o en mà el dia de la inscripció presencial (3 de juny).


Concreció dels horaris

Escola Matinera: De 07.00h a 09.00h. L’entrada per a tots els usuaris de la matinera es realitzarà fins les 08.45h.
Entrada: De 08.50h a 09.00h.
Sortida: A les 14.00h.
Sortida menjador: Es podran recollir els infants a partir de les 14.45h i fins les 16.00h. Aconsellam que, si és possible, vingueu a cercar-los abans perquè estan cansats.


Inscripcions

On-line
del 24 de maig al 5 de juny a la nostra plana web https://ludic.cat/serveis/escola-estiu-campos-2024/ i seguint les indicacions que s’hi especifiquen.

Presencials
dia 3 de juny de 16.30 a 19.30 hores al CEIP Joan Veny i Clar (entrada per C/Cabrera) de Campos.
 

IMPORTANT: Juntament amb el full d’inscripció s’ha d’adjuntar: foto, còpia DNI, còpia targeta sanitària i resguard de pagament o també podeu pagar en efectiu.
Número de compte bancari: ES10 3058 4524 2910 2101 2800 (Cajamar).

-En el cas de què el/la participant tingui qualque discapacitat, és obligatori el lliurament dels documents acreditatius oficials. En el cas contrari, no es podrà formalitzar la inscripció.

-En el cas que el/la participant pateixi qualsevol al.lèrgia o malaltia, és obligatori per part de les families, lliurar el protocol i autorització mèdica corresponent.

-No presentar la documentació durant el termini suposarà la pèrdua de la plaça.

-Només s'acceptaran les inscripcions fetes durant el període establert. * NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI.


Activitats

Activitats per a totes les edats, amb metodologia de treball a partir de la participació activa de tots els infants. Aquest estiu ens endinsarem en el meravellós fons marí. Moltes de les activitats estaran relacionades amb aquesta temàtica. Tot això ho farem a través de jocs i esports, excursions, treballs manuals, experiments, dinàmiques de convivència...

Infantil: Treballam a partir de metodologies adients i específiques per a les edats dels infants, diferenciades de les aplicades als infants de Primària, tot seguint el fil conductor de la nostra escola d’estiu d’aquest any: UN ESTIU AQUÀTIC
Primària: Segons el nombre de participants, es faran dos grans agrupaments en aquesta franja d’edat dels 6 als 12 anys. Igual que el grup d’Infantil, les activitats estan adaptades a les característiques dels participants, amb el rerefons temàtic d’enguany que és UN ESTIU AQUÀTIC.
Sortides: Les sortides són de caràcter voluntari. En cas de no assistir a la sortida, hi ha l’opció de quedar-se a l’escola d’estiu. Les sortides han de tenir un mínim de participants per poder realitzar-les.
Menjar: El menú del menjador el durà cada dia el càtering i les famílies tindran a la seva disposició el menú mensual.


Equip educatiu

Coordinador/a: Forma part de l’equip de coordinació de LÚDIC, el qual s’encarrega de l’organització de totes les nostres escoles d’estiu i vetlla perquè es duguin a terme els estàndards de qualitat, organització del personal, cura i benestar dels infants.
Director/a: És la persona responsable del dia a dia de l’escola. S’encarrega de l’organització, de la gestió administrativa, garanteix la seguretat i vetlla pel funcionament correcte de totes les activitats. Té màxima responsabilitat amb l’equip de monitors i amb el col·lectiu d’usuaris.
Monitors/es: Cada un dels monitors/es compta amb les titulacions adients per poder executar correctament les activitats de temps lliure. Les funcions bàsiques de cada equip de monitors seran: garantir la seguretat dels participants, vetllar pel compliment de la normativa de l’activitat, vetllar pel compliment i assoliment dels objectius proposats, dinamitzar les activitats, liderar, estimular, atendre les diferències, aplicar justícia i també les tasques pròpies d’acompanyament del grup. Els monitors portaran un peto corporatiu per poder identificar-los.


Imprescindible! Hem de dur:

1. Carmanyola per als berenars i 2 botelles o cantimplores d’aigua fresca.
2. Berenar (evitar llepolies, paper de plata i plàstic). Dimecres dia de fruita.
3. Roba còmoda i que es pugui embrutar.
4. Sabates d’aigua (agafades) per aigua/ piscina i esportives per cada dia.
5. Tovallola de platja.
6. Crema solar factor 50.
7. Motxilla amb dues anses.
8. Gorra o capell.
9. Banyador.
10. Maniguets obligatoris per nins i nines de 3 a 5 anys. Si els nins ja saben nedar, i no utilitzen maniguets, les famílies ho han de comunicar als monitors.
11. Tot el material ha d’estar marcat amb el nom i primer cognom de l’infant.
12. Els infants que entren a les 09.00h han de dur posada la crema solar de casa.


Molt important!

1. Màxima puntualitat a l’entrada i sortida dels infants.
2. Per a recollir als infants fora de l’horari les famílies hauran d’avisar als monitors.
3. Els infants que hagin de sortir tot sols han de dur autorització firmada.
4. Espais diferenciats per cada grup.
5. El primer dia de l’escola d’estiu es crearà un grup de Whatsapp com a canal de comunica-ció entre els monitors i les famílies.
6. Per poder dur a terme les diferents activitats, hi ha d’haver un mínim de participants en cada servei. En el cas de no arribar al mínim, el servei es cancel·larà i s’informarà a les famílies.
7. Les famílies que participin de l’escola d’estiu accepten les condicions dels serveis una ve-gada explicades, tant en aquesta circular com a la reunió informativa.
 


Seguretat

Assegurança d’accidents/Responsabilitat Civil:
Tots els participants i monitors estan coberts per una assegurança, en cas d’accidents durant les activitats de l’escola d’estiu, que assumeix l’atenció mèdica adient per part dels serveis locals de salut. Seguint la normativa en vigor, també comptam amb l’assegurança de responsabilitat civil pertinent.


Informació

Av. Gabriel Maura, 9. Local 22
Ses Cases Noves (Marratxí)
Telf. 971 42 22 09 / 608 36 68 87 
serveiscentralsludic@gmail.com