Campos

Departaments

Ajuntament
ajuntament@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Secretaria
secretaria@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Intervenció
intervencio@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500 Ext. 170


Urbanisme
urbanisme@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500 Ext. 127


Serveis Generals
serveisgenerals@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500 Ext. 137


Servei d’Aigües
serveiaigues@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500 Ext. 209


Serveis Socials
serveissocials@ajcampos.org
Cas Murer. Plaça Major, 14
971169500 Ext. 117


Arxiu
arxiu@ajcampos.org
Edifici Polivalent - 1r pis
Carrer de la Síquia
971169500 Ext. 211


Biblioteca
biblioteca@ajcampos.org
Edifici Polivalent - Baixos
Carrer Pare Alzina, 17
971652931


Informàtica
informatica@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Centre Cívic de Sa Ràpita
maburguera@ajcampos.org
Carrer Tintorera, 17
971640792


Brigada
brigada@ajcampos.org


Escoleta Els Taperons
escoleta@ajcampos.org
Carrer Nord, s/n
971652176


Casal Can Pere Ignasi
Plaça Can Pere Ignasi
871252403


Jutjat de Pau
jutjatdepau@ajcampos.org
Carrer del Convent, 4
971651360


Policia Local
policialocal@ajcampos.org
Edifici Sa Creueta
971651626